สถิติฆ่าตัวตาย

คนไทยยุคโควิด ฆ่าตัวตายพุ่งรอบ 20 ปี ทำไม ‘ชาย’ มากกว่า ‘หญิง’?

สถิติฆ่าตัวตาย จากภาวะเครียด ซึมเศร้า ของประชาชนชาวไทย เป็นข้อมูลสำคัญที่นำเสนอมาตลอดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ในบ้านเรา ปีที่ผ่านมา จนถึงครึ่งแรกของปีนี้ พบว่า อัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยขยับสูงขึ้นเป็นครั้งแรกนับจากวิกฤตต้มยำกุ้งปี 2540 ที่ผลกระทบมาปรากฏชัดเอาในปี 2542 อัตราการฆ่าตัวตายพุ่งไปที่ 8.60 คนต่อประชากร 1 แสนคน/ปี หลังจากนั้นเป็นต้นมาตัวเลขก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 5-6.5 คนต่อประชากร 1 แสนคน/ปีมาตลอด 20 ปี

แต่เมื่อโควิดแพร่ระบาด สถิติก็เพิ่มสูงขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา มีคนฆ่าตัวตายสำเร็จถึง 7.37 คนต่อประชากร 1 แสนคน สูงขึ้นจากปี 2562 ราว 10% และเพียงแค่ 5 เดือนแรกของปีนี้ สถิติก็สูงขึ้นจนใกล้เคียงกับปี 2563 ตลอดทั้งปี

ข้อมูลน่าสนใจที่แทรกอยู่ในการนำเสนอข่าวและสถิติการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะในปี พ.ศ.ใด คือประเด็นที่ว่าผู้ชายฆ่าตัวตายได้สำเร็จสูงกว่าผู้หญิง 4 เท่า และเมื่อย้อนกลับไปดูอัตราการป่วยด้วยโรคซึมเศร้า พบว่าผู้หญิงเป็นซึมเศร้ามากกว่าผู้ชาย 2 เท่า 

อะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความแตกต่างในเรื่องเพศของสองกรณีนี้

“ซึมเศร้า” ต้นทางฆ่าตัวตาย

เมื่อวิกฤตโควิด-19 มาเยือน ข้อมูลจากกรมสุขภาพระบุว่า ประชาชนมีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น และพบว่าส่วนใหญ่เป็นความเครียดจากโควิด แม้การฆ่าตัวตายจะมาจากหลายสาเหตุ แต่กลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้าจากความเครียดสะสม รวมทั้งกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่ก่อนแล้ว เมื่อต้องมาเผชิญกับสถานการณ์วิกฤต คนเหล่านี้กลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่หน่วยงานรับผิดชอบต้องเฝ้าระวัง และหาแนวทางการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ผู้หญิงป่วยซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายองค์กรอนามัยโลกระบุว่า มีหลักฐานที่ทำให้เห็นว่าเพศสภาวะ (gender) ที่สังคมกำหนดว่าเพศหญิงและเพศชายควรมีบทบาทและพฤติกรรมอย่างไร มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของคนเรา

รศ.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาถึงโรคซึมเศร้าของผู้หญิง พบว่าการถูกปลูกฝังให้ต้องดูแลคนในครอบครัว ต้องคิดถึงลูกเป็นที่หนึ่ง ต้องรับภาระงานบ้าน และยังต้องยอมรับบทบาทของฝ่ายชายที่จะไปมีสังคมนอกบ้าน มีเพื่อนฝูงสังสรรค์ แม้แต่การไปมีหญิงอื่น สังคมยังย้อนมาตั้งคำถามว่าเพราะผู้หญิงบกพร่องอะไรหรือเปล่า

เป้าหมายของ รศ.สมพร คือการหาแนวทางการดูแลผู้ป่วยหญิงได้อย่างเหมาะสม กระทั่งข้อเสนอว่าก่อนจะนึกถึงคนอื่น ผู้หญิงควรนึกถึงตัวเองก่อน ก็ยังได้รับคำตอบจากผู้ป่วยว่าถ้าทำแบบนั้นยิ่งรู้สึกผิดต่อบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง และเป็นทุกข์หนักกว่าเดิม

อีกข้อมูลน่าสนใจเรื่องความเชื่อมโยงกันของโรคซึมเศร้ากับการฆ่าตัวตาย พบว่าที่จริง ผู้หญิงทำร้ายตัวเองและลงมือฆ่าตัวตายมากกว่าผู้ชาย แต่จำนวนผู้ชายที่ฆ่าตัวตาย “และตาย” ต่างหากที่สูงกว่าผู้หญิง 4 เท่า

จุดตายคือ “ลูกผู้ชายต้องอดทน”  

เมื่อผู้หญิงฆ่าตัวตาย แต่ไม่ตาย ผู้ชายก็ใช่ว่าจะรอดจากโรคซึมเศร้า ประเด็นอยู่ที่ผู้ชายมักจะมองข้ามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง ไม่ปริปาก ไม่ขอความช่วยเหลือ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ตัวเลขผู้ป่วยซึมเศร้าชายไม่ปรากฏในสารบบ

สุมาลี โตกทอง ผู้ประสานงานโครงการเสริมศักยภาพการเฝ้าระวังความรุนแรงทางเพศในครอบครัวและชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ชายในชุมชน 20 คน พบว่า ในสถานการณ์โควิด ผู้ชายซึ่งถูกสังคมคาดหวัง (และคาดหวังกับตัวเอง) ว่าจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว ต้องแบกรับความเครียดเรื่องการหารายได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย และไร้ความหวังเมื่อมองไปในอนาคต 

“พบว่าส่วนใหญ่ไม่คุยปัญหากับคนในครอบครัว เพราะไม่อยากแสดงความกังวล โดยมองเป็นความอ่อนแอของตัวเอง หลายคนหาทางออกด้วยการแอบตั้งวงกินเหล้าสังสรรค์กับเพื่อน ซึ่งวงเหล้าก็ไม่ใช่ที่พูดคุยปัญหา เทียบกับผู้หญิงถ้ามีปัญหามักหาทางออกด้วยการคุยกับคนที่ไว้ใจ”

ความเครียดที่สะสม บวกกับการขาดความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหา ทั้งผลกระทบจากโควิด และทัศนคติเรื่องผู้หญิงผู้ชาย สุมาลีมองเป็นจุดเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรงทั้งต่อตนเองและคนในครอบครัว

ที่มา :

เพศหญิงหรือความเป็นหญิง…จึงนำมาสู่การเป็นโรคซึมเศร้า, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ และคณะ, วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (2555)

รายงานอัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทย, ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 

โรคซึมเศร้า… ภัยเงียบของผู้ชาย, สุรชัย เกื้อศิริกุล, ผศ.นพ., เว็บไซต์ โรงพยาบาลมนารมย์

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง:

‘ความเครียดส่งต่อ’ คนทำงานคลินิกแก้หนี้ รับไม่ไหวต้องพึ่งกรมสุขภาพจิต

ชีวิตในวิถีความปกติใหม่ “ของจริง” กำลังมาพร้อมกับไวรัสกลายพันธุ์

คู่มือสำหรับ’คนในครอบครัว-ผู้ดูแล’ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่บ้านยุคเตียงเต็ม

10 ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ชูพหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำบริการสุขภาพ
ลาแอฟริกา สร้างความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ไทย-เวียดนาม
เตือนไทย-เวียดนาม เสี่ยงโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน ผ่านเส้นทางค้าหนังลาป้อนตลาดจีน
"Work Life Balance ไม่ได้มาฟรี ๆ" ธนา เธียรอัจฉริยะ มองชีวิต-การงาน
ประวัติศาสตร์ไทยในฉลองพระองค์
คีตศิลป์นครศรีฯ สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นแดนใต้
เวิร์กช้อปสื่อ เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"
ศิลปะแห่งความรัก
เรารบกันวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง : ช่อง one31 กับ 8 ปี ทีวีดิจิทัล
สังคมเปลี่ยน สื่อปรับ ช่อง 3 จะไปทางไหน