ค่าปรับจราจรใหม่

ค่าปรับจราจรใหม่ อัตราเดียวทั่วประเทศ เรื่องต้องรู้สำหรับคนขับรถ

ค่าปรับจราจรใหม่ เรื่องที่คนขับรถต้องรู้ไว้ หากไม่อยากถกเถียงกับเจ้าหน้าที่ เมื่อถูกจับและต้องเสียค่าปรับ ในอัตราเดียวทั่วราชอาณาจักร

ตั้งแต่ปีที่ผ่าน ได้มีการประกาศอัตราค่าปรับการกระทำผิดกฎหมายจราจรใหม่ เป็นอัตราที่แน่นอนอัตราเดียว จากกฎหมายเดิมที่มักกำหนดเป็นเพดานขั้นสูงสุดไว้ ทำให้เกิดการต่อล้อต่อเถียงระหว่างผู้ถูกจับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จากเสียงบ่นเรื่องการปรับฐานกระทำผิดกฏจราจร นอกจากจะกำหนดอัตราเดียว เป็นมาตรฐานแล้ว ยังกำหนดช่องทางการชำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวกอีกด้วย

สำหรับอัตรา ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก   โดยค่าปรับสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ค่าปรับขั้นต่ำสุด 200 บาท ไปถึงสูงสุด 8,00 บาท

 • ไม่พกใบอนุญาตขับขี่ อัตราเดิม คือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตราใหม่ คือ 200 บาท
 • ใช้รถควันดำเกินกำหนด คือปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตราใหม่ คือ 500 บาท
 • ขับรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน คือปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตราใหม่ คือ 500 บาท
 • ฝ่าสัญญาไฟแดง ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตราใหม่ คือ 500 บาท
 • จอดในที่ห้ามจอด ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตราใหม่ คือ 400 บาท
 • ขับรถบนทางเท้า อัตราเดิม คือ ปรับไม่เกิน 400-1,000 บาท อัตราใหม่ คือ 500 บาท
 • ขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด อัตราเดิม คือ ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท อัตราใหม่ คือ 500 บาท
 • ไม่สวมหมวกนิรภัย อัตราเดิม คือ ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตราใหม่ คือ 400 บาท
 • คนซ้อนไม่สวมหมวกนิรภัย อัตราเดิม คือ ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตราใหม่ คือ 800 บาท

สำหรับการชำระค่าปรับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง วิธีการและสถานที่ในการชำระค่าปรับ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2422 พ.ศ.2563

กําหนดวิธีการและสถานที่ในการชําระค่าปรับไว้ ดังต่อไปนี้

1.การชําระค่าปรับทางไปรษณีย์ และวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิตหรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการ รับชําระเงิน และกําหนดจํานวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสําหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การชําระค่าปรับ การชําระค่าปรับทางไปรษณีย์ และวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บัตรเครดิตหรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคาร หรือหน่วยบริการรับชําระเงิน

2.การชําระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น

ผู้ขับขี่ เจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ ซึ่งได้รับใบสั่งตามมาตรา 140 ต้องชําระค่าปรับภายในเวลาที่กําหนดไว้ในใบสั่งด้วยวิธีการและสถานที่อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

 • ชําระค่าปรับที่สถานีตํารวจหรือหน่วยงานที่ออกใบสั่ง โดยให้ชําระตามจํานวนที่กําหนดไว้ในใบสั่ง หรือตามจํานวนที่พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ
 • ชําระค่าปรับที่สถานีตํารวจอื่นๆ นอกเหนือจากข้อแรก
 • ชําระค่าปรับโดยการส่งธนาณัติหรือการส่งตั๋วแลกเงินของธนาคาร ตามจํานวนที่ระบุไว้ ในใบสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนสั่งจ่ายแก่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ พร้อมด้วยสําเนาใบสั่งไปยัง ผู้บังคับการตํารวจจราจร หัวหน้าสถานีตํารวจ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีระดับตั้งแต่สารวัตรขึ้นไป แล้วแต่กรณี ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในใบสั่ง

ชําระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่นตามจํานวนที่ระบุไว้ในใบสั่ง ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้

 • ธนาคาร
 • เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)
 • หน่วยบริการรับชําระเงิน
 • สถานที่หรือวิธีการอื่นใดที่สามารถเข้าถึงการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

เมื่อได้ชําระค่าปรับตามวิธีการ และขั้นตอนที่กําหนดในประกาศนี้แล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน

10 ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ชูพหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำบริการสุขภาพ
ลาแอฟริกา สร้างความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ไทย-เวียดนาม
เตือนไทย-เวียดนาม เสี่ยงโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน ผ่านเส้นทางค้าหนังลาป้อนตลาดจีน
"Work Life Balance ไม่ได้มาฟรี ๆ" ธนา เธียรอัจฉริยะ มองชีวิต-การงาน
ประวัติศาสตร์ไทยในฉลองพระองค์
คีตศิลป์นครศรีฯ สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นแดนใต้
เวิร์กช้อปสื่อ เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"
ศิลปะแห่งความรัก
เรารบกันวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง : ช่อง one31 กับ 8 ปี ทีวีดิจิทัล
สังคมเปลี่ยน สื่อปรับ ช่อง 3 จะไปทางไหน