วอลนัต

กว่าจะเป็นวอลนัต..เกษตรกรในแคชเมียร์กำลังเก็บลูกวอลนัตและตากแห้ง

เกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยวลูกวอลนัต จากต้น ก่อนนำไปตากแห้งกลางลานขนาดใหญ่ หมู่บ้านแห่งหนึ่งในชุมชนอนันต์นัก ทางตอนใต้ของนครศรีนาการ์ ดินแดนแคชเมียร์ ในส่วนที่อยู่ในการควบคุมของเดีย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไหมอีรี่ในอินเดีย

ชมเสือที่อินเดีย เนื่องในวันเสือโลก

กลุ่มศาสนิกชนชาวซิกข์ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วิหารทองคำ

10 ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ชูพหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำบริการสุขภาพ
ลาแอฟริกา สร้างความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ไทย-เวียดนาม
เตือนไทย-เวียดนาม เสี่ยงโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน ผ่านเส้นทางค้าหนังลาป้อนตลาดจีน
"Work Life Balance ไม่ได้มาฟรี ๆ" ธนา เธียรอัจฉริยะ มองชีวิต-การงาน
ประวัติศาสตร์ไทยในฉลองพระองค์
คีตศิลป์นครศรีฯ สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นแดนใต้
เวิร์กช้อปสื่อ เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"
ศิลปะแห่งความรัก
เรารบกันวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง : ช่อง one31 กับ 8 ปี ทีวีดิจิทัล
สังคมเปลี่ยน สื่อปรับ ช่อง 3 จะไปทางไหน