ประมงพื้นบ้าน

ประมงพื้นบ้าน สู่ความยั่งยืน

ประมงพื้นบ้าน โชว์ปลาขนาดใหญ่ที่ได้จากการใช้เบ็ดราวของชาวประมงเรือเล็ก หนึ่งในสมาชิกโครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำอินทรีย์ มีสมาชิกเป็นชาวประมงใน 7 จังหวัดภาคใต้ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งมีข้อกำหนดตลอดทั้งกระบวนการ อาทิ แหล่งทำประมง เครื่องมือจับสัตว์น้ำ การแปรรูป การขนส่ง

อาหารทะเลเหล่านี้ จะถูกนำส่งมาจำหน่ายที่ ร้านปลาออร์แกนิก (https://www.facebook.com/pla.organic) (ซ.วิภาวดีรังสิต 22) ผลผลิตจากท้องถิ่นที่นำมาขายมีปริมาณไม่มากนัก โดยทางร้านใช้แฟนเพจในการสื่อสารรายการสินค้าและกำหนดวันที่สินค้าต่างๆ จะถูกส่งมาที่ร้านในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งจองล่วงหน้า และมารับของในวันนัดหมาย 

โครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำอินทรีย์ ดำเนินงานโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป โดยส่งเสริมให้เกิดตลาดทางเลือกสินค้าอาหารทะเลออร์แกนิก (Organic Fisheries Product) เพื่อให้ผู้บริโภคมีอาหารทะเลสด ปลอดภัยจากสารพิษ ในราคายุติธรรมทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างชาวประมงพื้นบ้านผู้ผลิตอาหารกับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้เกิดกิจกรรม และนโยบายจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

10 ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ชูพหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำบริการสุขภาพ
ลาแอฟริกา สร้างความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ไทย-เวียดนาม
เตือนไทย-เวียดนาม เสี่ยงโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน ผ่านเส้นทางค้าหนังลาป้อนตลาดจีน
"Work Life Balance ไม่ได้มาฟรี ๆ" ธนา เธียรอัจฉริยะ มองชีวิต-การงาน
ประวัติศาสตร์ไทยในฉลองพระองค์
คีตศิลป์นครศรีฯ สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นแดนใต้
เวิร์กช้อปสื่อ เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"
ศิลปะแห่งความรัก
เรารบกันวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง : ช่อง one31 กับ 8 ปี ทีวีดิจิทัล
สังคมเปลี่ยน สื่อปรับ ช่อง 3 จะไปทางไหน