อุโมงค์รถไฟจีน-ลาว

อุโมงค์สุดท้าย ทางรถไฟจีน-ลาว เปิดในปี 2564

อุโมงค์ทางรถไฟ ความยาว 9.5 กิโลเมตร ส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายคุนหมิง-เวียงจันทน์ ซึ่งเชื่อมระหว่างจีนกับลาว ถูกขุดเจาะทะลุสำเร็จเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2564 รวมทั้งสิ้น 167 แห่ง โดยทางรถไฟสายนี้มีกำหนดเปิดบริการภายในสิ้นปี 2564

ทางรถไฟข้ามพรมแดนสายดังกล่าวมีความยาว 1,000 กิโลเมตร จัดเป็นโครงการขนาดใหญ่ภายใต้แผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) โดยจะช่วยลดทอนระยะเวลาการเดินทางจากนครคุนหมิง เมืองเอกของอวิ๋นหนาน ไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว ให้เหลือเพียงครึ่งวัน

10 ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ชูพหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำบริการสุขภาพ
ลาแอฟริกา สร้างความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ไทย-เวียดนาม
เตือนไทย-เวียดนาม เสี่ยงโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน ผ่านเส้นทางค้าหนังลาป้อนตลาดจีน
"Work Life Balance ไม่ได้มาฟรี ๆ" ธนา เธียรอัจฉริยะ มองชีวิต-การงาน
ประวัติศาสตร์ไทยในฉลองพระองค์
คีตศิลป์นครศรีฯ สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นแดนใต้
เวิร์กช้อปสื่อ เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"
ศิลปะแห่งความรัก
เรารบกันวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง : ช่อง one31 กับ 8 ปี ทีวีดิจิทัล
สังคมเปลี่ยน สื่อปรับ ช่อง 3 จะไปทางไหน