กบข.

กบข.ก็เหนื่อย! ครึ่งปีแรกผลตอบแทนลงทุน 3.68% ขณะปี 63 อยู่ที่ 4.79%

กบข. เจอพิษโควิด-19 กระทบผลตอบแทนการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรก สร้างผลตอบแทนได้ 3.68% รอลุ้นที่เหลือของปี  จากการคาดการณ์ครึ่งปีหลังเศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง

ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่าผลการลงทุนของกบข. ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 (.. – มิ.. 2564) สามารถสร้างผลตอบแทนแผนหลัก (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) สูงถึง 3.68%

สินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุด 3 อันดับ ประกอบด้วย สินค้าโภคภัณฑ์ 26.2%  ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว 13.1% และตราสารทุนไทย 9.0% สะท้อนการวางกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลงทุนสินทรัพย์เติบโต ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทน ในครึ่งปีแรก เมื่อคิดเป็นอัตราผลตอบแทน นับว่ายังน้อยกกว่าปี 2563 ที่กบข.ระบุไว้ในรายงานประจำปีว่าในปี 2563 อัตราผลประโยชน์สุทธิของสมาชิก (หลังหักค่าใช้จ่าย) เท่ากับ 4.79%

กบข. กบข.

คิดเป็นอัตราผลตอบแทนการลงทุนสุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในส่วนของสมาชิกเฉลี่ยเท่ากับ 6.20% ต่อปี สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยที่ 2.59% ตอ่ ปี

ในปี 2563 กบข.มีรายได้จากการดำเนินงาน 37,088 ล้านบาท ลดลง 1,051 ล้านบาท จากปี 2562 หรือ ลดลง 2.76% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากจากรายการกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุน จำนวน 7,941 ล้านบาท ลดลง 6,761 ล้านบาท จากปี 2562

ในขณะที่มีรายการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 5,607 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานใปน 2563 เพิ่มขึ้นจำนวน 83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.04% ส่งผลให้ กบข. มีผลประโยชน์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 เท่ากับ 35,630 ล้านบาท ลดลง 1,134 ล้านบาทจากปี 2562 หรือลดลง 3.08%

กบข.

ดร. ศรีกัญญา กล่าวว่าในช่วงไตรมาส 2 การลงทุนทั่วโลกเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะสหรัฐฯ และยุโรป จากเม็ดเงินจำนวนมากที่อัดฉีดเข้าสู่ระบบ เสริมด้วยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทุกกลุ่มได้รับอานิสงส์ไปด้วย สอดรับกับกลยุทธ์การลงทุนของ กบข. ที่มีการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุนตลาดพัฒนาแล้ว

สำหรับแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 กบข. มองว่า เศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงต้องจับตามองคือ แผนการบริหารจัดการสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ (Tapering) แนวโน้มการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด และทิศทางของ yield พันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ปี ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดทุนและตลาดเงินทั่วโลก

นอกจากนี้ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ทำให้ความสำคัญของกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงมีความจำเป็นอย่างมาก

ดร. ศรีกัญญา กล่าวว่าได้วางกลยุทธ์การลงทุนโดยปรับลดระยะเวลาการถือครองพันธบัตรเพื่อป้องกันความเสี่ยง และปรับลดอัตราการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองเงินบาทที่อ่อนค่าลง

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปีนี้ ตัวเลขการส่งออกของไทยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้า อาจส่งผลให้ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นมาได้ ผนวกกับเป็นช่วงที่ไทยจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนได้มากขึ้น และในปี 2565 นักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับเข้ามาในประเทศได้ ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น และเศรษฐกิจจะกลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้ง

สำหรับสินทรัพย์ของกบข. สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 1,038,853 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอยู่ที่ 1,012,190 ล้านบาท (คิดเป็น 97.43% ของสินทรัพย์รวม) สินทรัพย์รวมปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 85,482 ล้านบาท หรือ 8.97% เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน ในสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 81,785 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในตราสารหนี้โลก หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโลก และตราสารทุนโลก

กบข.

จำนวนสมาชิกกบข. ล่าสุดเมื่อสิ้นเดือนส.ค. 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 1.17 ล้านคน เป็นข้าราชการพลเรือนมากที่สุด 3.92 แสนคน รองลงมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามากที่สุด 3.73 แสนคน และข้าราชการทหาร 1.91 แสนคน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับทางเลือกในการออมภาคบังคับ

ใครเป็นสมาชิกกอช.โปรดทราบ ส่งเงินได้ที่ไปรษณีย์กว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศ

บริษัทในตลาดหุ้นครึ่งปีแรก กำไร 5.28 แสนล้าน จาก ‘น้ำมัน-สินค้าโภคภัณฑ์’พุ่ง

10 ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ชูพหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำบริการสุขภาพ
ลาแอฟริกา สร้างความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ไทย-เวียดนาม
เตือนไทย-เวียดนาม เสี่ยงโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน ผ่านเส้นทางค้าหนังลาป้อนตลาดจีน
"Work Life Balance ไม่ได้มาฟรี ๆ" ธนา เธียรอัจฉริยะ มองชีวิต-การงาน
ประวัติศาสตร์ไทยในฉลองพระองค์
คีตศิลป์นครศรีฯ สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นแดนใต้
เวิร์กช้อปสื่อ เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"
ศิลปะแห่งความรัก
เรารบกันวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง : ช่อง one31 กับ 8 ปี ทีวีดิจิทัล
สังคมเปลี่ยน สื่อปรับ ช่อง 3 จะไปทางไหน