ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯประกาศใช้เพดานหนี้สาธารณะ 70%จีดีพี ครม.คาดสิ้นก.ย. อยู่ที่ 62.69%

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว เพิ่มเพดานหนี้สาธารณะเป็น 70% ขณะที่ครม.วันนี้อนุมัติกรอบหนี้สาธารณะปี 2565 คาดสิ้นเดือนก.ย. ปีหน้า หนี้สาธารณะอยู่ที่ 62.69% ของจีดีพี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาารณะ (ฉบับที่ 2) .. 2565 เพิ่มเพดานหนี้เป็น 70% ของจีดีพี

อ่านรายละเอียด ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยประกอบด้วย

แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม 1,344,783.84 ล้านบาท

แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงินรวม 1,505,369.64 ล้านบาท

แผนการชำระหนี้ วงเงินรวม 339,291.87 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน ประกอบด้วย

(1) การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

(2) การกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรการในการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(3) การกู้เงินภายใต้แผนงานตาม ... กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม .. 2564

(4) การกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงการต่าง อาทิเช่น โครงการรถไฟทางคู่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า เป็นต้น

(5) การกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องของรัฐวิสาหกิจ

(6) การกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้และการชำระหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

ส่วนการคาดการณ์หนี้สาธารณะ สิ้นเดือน ..65 ภายใต้แผนบริหารหนี้สาธารณะนี้ จะอยู่ที่ 62.69% ซึ่งไม่เกิน 70% ตามกรอบการบริหารหนี้สาธารณะกรอบใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่าการลงทุนในแผนงานโครงการต่างๆ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะจะทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

เปิดมาแล้ว..ทำไมขยายเพดานหนี้สาธารณะ 70% เพราะที่กู้มาก็เกิน 60% ในปี 65

มาแล้ว! ขอกู้ทะลุซอย คลังไฟเขียวรัฐบาลกู้เพิ่ม เกินเพดาน 60% จีดีพี เป็น 70%

ผู้ว่าธปท.มองวิกฤติครั้งนี้ ‘กว้าง-ลึก’ หนักกว่าทุกครั้ง เตือนทุกคนรีบเตรียมเงินสำรอง

10 ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ชูพหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำบริการสุขภาพ
ลาแอฟริกา สร้างความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ไทย-เวียดนาม
เตือนไทย-เวียดนาม เสี่ยงโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน ผ่านเส้นทางค้าหนังลาป้อนตลาดจีน
"Work Life Balance ไม่ได้มาฟรี ๆ" ธนา เธียรอัจฉริยะ มองชีวิต-การงาน
ประวัติศาสตร์ไทยในฉลองพระองค์
คีตศิลป์นครศรีฯ สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นแดนใต้
เวิร์กช้อปสื่อ เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"
ศิลปะแห่งความรัก
เรารบกันวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง : ช่อง one31 กับ 8 ปี ทีวีดิจิทัล
สังคมเปลี่ยน สื่อปรับ ช่อง 3 จะไปทางไหน