AIS

AIS รณรงค์ ‘แรง’ วันต่อต้านคอร์รัปชัน ‘คบเด็กสร้างชาติ’

AIS ร่วมขับเคลื่อนวันต่อต้านคอร์รัปชัน แต่มาปีนี้รณรงค์จัดว่า “แรง” เมื่อชูแนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ” ขณะที่การเมืองไทยกำลังเผชิญกับ “ม็อบเด็ก” ยืดเยื้อยาวนานข้ามปี

แม้จะไม่เกี่ยวกับการเมืองระดับชาติ แต่เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564 เอไอเอสในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคมไทย รวมถึงเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการนำโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคส่วนต่างๆ ในมิติต่างๆ ทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

ครั้งนี้ เอไอเอสขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมผ่านการทำงานขององค์กรด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564 ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  

เอไอเอส
กานติมา เลอเลิศยุติธรรม

ในปีนี้ได้หยิบแนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ” มาเป็นแนวทางหลักของกิจกรรม ทำให้ในปีนี้เอไอเอสจะเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานบุคลากรกว่า 12,000 คน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญในการระดมพลังเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้าน คอร์รัปชั่นและส่งต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร ทั้งลูกค้า พันธมิตร สังคม และประเทศชาติต่อไป

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ อินทัช กล่าวว่าวันนี้ชาวเอไอเอส ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ขอร่วมประกาศพลังต่อต้านคอร์รัปชันเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564 ที่เอไอเอสได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอด

ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ” ซึ่งสอดคล้องกับนโนบายหลักของเราที่พร้อมผลักดันคนรุ่นใหม่และชาวเอไอเอสกว่า 12,000 คนให้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรโปร่งใส ผ่านกิจกรรมต่างๆ และเครื่องมือเทคโนโลยี ที่จะมาเป็นกำลังเสริมในการต่อต้านคอร์รัปชันที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่”

เอไอเอส

“สำหรับการแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน เอไอเอส ได้ดำเนินการมาโดยตลอด เรามุ่งเน้นไปที่การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อการสร้างความสุจริตในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม จนกลายเป็นค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ของชาวเอไอเอสต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งลูกค้า พาร์ทเนอร์ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สะท้อนหลักคิดขององค์กรในภาพใหญ่ที่ต้องการสร้างการเติบโตให้กับประเทศด้วยความรับผิดชอบด้วยการสมาชิกที่ดีของสังคม”

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

มูดีส์คงอันดับความน่าเชื่อถือไทย จับตาปัจจัยทางการเมือง ‘เสี่ยง’

กู้ทะลุซอย..ผู้ว่าแบงก์ชาติหนุนรัฐบาลกู้เพิ่ม ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านฟื้นฟูเศรษฐกิจ

โควิดทำตกงานหนักกว่าทุกวิกฤติ กนง.ชี้เศรษฐกิจเสี่ยง ‘ดิ่งเหว’

10 ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ชูพหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำบริการสุขภาพ
ลาแอฟริกา สร้างความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ไทย-เวียดนาม
เตือนไทย-เวียดนาม เสี่ยงโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน ผ่านเส้นทางค้าหนังลาป้อนตลาดจีน
"Work Life Balance ไม่ได้มาฟรี ๆ" ธนา เธียรอัจฉริยะ มองชีวิต-การงาน
ประวัติศาสตร์ไทยในฉลองพระองค์
คีตศิลป์นครศรีฯ สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นแดนใต้
เวิร์กช้อปสื่อ เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"
ศิลปะแห่งความรัก
เรารบกันวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง : ช่อง one31 กับ 8 ปี ทีวีดิจิทัล
สังคมเปลี่ยน สื่อปรับ ช่อง 3 จะไปทางไหน