เยียวยาประกันสังคม

เช็คที่นี่! วันโอนมาตรา 33-39-40 เยียวยาประกันสังคมจ่ายหมดส.ค.นี้

เงินเยียวยาประกันสังคมรอบ 3 ตามมาตรการล็อกดาวน์ 29 จังหวัด เริ่มจ่าย 25 ส.ค.นี้ ขณะที่เงินเยียวยาประกาศล็อกดาวน์รอบแรก-รอบสอง เริ่มจ่ายแล้วกว่า 6 พันล้านบาท มาตรา 39-40 จ่าย 24 ส.ค.นี้

ตามมาตรการล็อกดาวน์เพื่อคุมคุมสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลได้จ่ายเงินเยียวยาผ่านระบบประกันสังคมในพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยจ่ายเงินสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40

ในการประกาศครั้งแรก ในพื้นที่ 10 จังหวัด ต่อมารัฐบาบประกาศเพิ่มอีก 3 จังหวัดและครั้งล่าสุดประกาศเพิ่มเป็น 29 จังหวัด ทำให้ต้องมีการจ่ายเงินในวันเวลาต่างกัน

กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในจังหวัด ตามมาตรการล็อดเาวน์ครั้งหลังสุด 29 จังหวัด สำนักงานประกันสังคม มีกำหนดโอนเงินเยียวยาให้ในวันที่ 25 ส.ค.นี้ โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับการโอนเงิน จำนวน 2,500 บาท  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับการโอนเงิน จำนวน 5,000 บาท

สำนักงานประกันสังคมได้เริ่มโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งพนักงานเอกชนทั่วไป ลูกจ้างที่ยังทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง จะได้รับการเยียวยา เป็นเงิน 2,500 บาท โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเข้าสู่บัญชีของผู้ประกันตนที่อยู่ใน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรสาคร ,สมุทรปราการ, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลาและสงขลา ผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน ตั้งแต่วันที่ 4-6 ส.ค. 2564 นั้น รายละเอียดดังนี้ 

-วันที่ 4 ส.ค.64 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน 1,000,000 คน จำนวน 2,500,000,000 บาท 

-วันที่ 5 ส.ค.64 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน 1,000,000 คน จำนวน 2,500,000,000 และ 

-วันที่ 6 ส.ค.64 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน 434,182 คน จำนวน 1,085,455,000 บาท รวม 3 วันแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น ครอบคลุมผู้ประกันตน 2,434,182 คน เบิกจ่ายเป็นเงินรวมแล้ว 6,085,455,000 บาท 

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 3 จังหวัดที่เหลือ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินในวันที่ 9 ส.ค. 2564 ส่วนนายจ้างใน  10  จังหวัด ซึ่งมีจำนวนประมาณ 160,000 กว่าราย จะดำเนินการจ่ายตามจำนวนลูกจ้าง รายละ 3,000 บาท โดยนายจ้างบุคคลธรรมดา จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน  สำหรับนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคล ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะทยอยโอนครั้งต่อไปให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุกๆ วันศุกร์ จนถึงวันที่ 29 ต.ค. 2564

สำหรับกลุ่ม “แรงงานอิสระ” ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา ที่สมัครมาตรา 40 แล้ว ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2564 แต่ยังไม่ชำระเงิน ให้รีบจ่ายภายในวันที่ 10 ส.ค.นี้ เพื่อรับสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย พร้อมรับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท ในวันที่ 24 ส.ค. ร่วมกับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด 

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้ประกันตน มาตรา 33 ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัด

สำหรับกิจการที่ได้รับผลกระทบ 9 สาขา ได้แก่ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 5.การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และ 9. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน โดยรับทราบรายงานจากกระทรวงแรงงานว่ามีความคืบหน้าไปแล้วค่อนข้างมาก โดยจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนไปแล้ว 2,434,182 คน เบิกจ่ายเป็นเงินรวมแล้ว 6,085,455,000 บาท

ขณะเดียวกันพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้เร่งให้กระทรวงคมนาคมหามาตรการเยียวยาเพื่อเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป 

สำนักงานประกันสังคมจะเปิดให้ผู้ประกันตนสอบถามผ่านสายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง. หรือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ครม.อนุมัติเงินเยียวยาประกันสังคม 29 จังหวัด ’13 จังหวัดเดิม’ได้เพิ่มอีกเดือน

เช็คเลย..เงินเยียวยา ‘ประกันสังคมมาตรา33-นายจ้าง 13 จังหวัด’ ใครได้วันไหน

เยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 ตกหล่น 1.7 แสนราย จ่ายรอบสอง 13 ส.ค.

10 ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ชูพหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำบริการสุขภาพ
ลาแอฟริกา สร้างความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ไทย-เวียดนาม
เตือนไทย-เวียดนาม เสี่ยงโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน ผ่านเส้นทางค้าหนังลาป้อนตลาดจีน
"Work Life Balance ไม่ได้มาฟรี ๆ" ธนา เธียรอัจฉริยะ มองชีวิต-การงาน
ประวัติศาสตร์ไทยในฉลองพระองค์
คีตศิลป์นครศรีฯ สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นแดนใต้
เวิร์กช้อปสื่อ เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"
ศิลปะแห่งความรัก
เรารบกันวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง : ช่อง one31 กับ 8 ปี ทีวีดิจิทัล
สังคมเปลี่ยน สื่อปรับ ช่อง 3 จะไปทางไหน