เงินเยียวยา

เช็คเลย..เงินเยียวยา ‘ประกันสังคมมาตรา33-นายจ้าง 13 จังหวัด’ ใครได้วันไหน

เงินเยียวยา มาตรา 33 ออกแน่สัปดาห์หน้า เช็คเลยว่าใครจะได้วันไหน 10 จังหวัดแรกได้ก่อน ทยอยจ่ายวันละล้านคน 4-6 ส.ค. ส่วนอีก 3 จังหวัด จ่ายวันที่ 9 ส.ค. สำหรับ มาตรา 39-40 รอครม.อนุมัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบขยายพื้นที่เยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด-19 จาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

กิจการ 9 ประเภทที่จะได้รับเงินเยียวยา ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

เงินเยียวยา สำหรับการจ่ายเงินผู้ประกันสังคมมาตรา 33 และนายจ้าง จะแบ่งเป็น 2 ระยะ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มจากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด โดยผู้ที่อยู่ใน 10 จังหวัดแรก จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีก่อน

ผู้ประกันสังคมมาตรา 33 ใน 10 จังหวัด

-เริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค.นี้  ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 2,500 บาท จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น โดยจะโอนวันละ 1 ล้านบัญชี  จากผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยามีจำนวน 2.87 ล้านคน โดยจะใช้เวลาโอนเงินตั้งแต่วันที่ 4-6 ส.ค.

ผู้ประกันสังคมมาตรา 33 ใน 10 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา)

มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิจำนวน 272,746 คน วงเงินรวม 681 ล้านบาท โดยจะโอนเงินในวันที่ 9 ส.ค.นี้ ให้ลูกจ้างผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

สำหรับนายจ้างใน 13 จังหวัด

จะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน สำหรับนายจ้างบุคคลธรรมดา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน และนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง ทุกวันศุกร์ จนถึงวันที่ 29 ต.ค. 2564    

สำหรับการตรวจเช็คยอดเงินโดน ทางสมาคมธนาคารไทยประสานธนาคารสมาชิกทุกธนาคาร พร้อมรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคมผ่านระบบพร้อมเพย์ให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากคำสั่งล็อคดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม รวม 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการกว่า 2.87 ล้านราย ซึ่งผู้ได้สิทธิสมัครพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนก่อนวันที่ 4 สิงหาคม นี้

สมาคมธนาคารไทยได้มีการประสานธนาคารสมาชิก เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคมเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้นายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา33 ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดกิจการตามประกาศคำสั่งของ ศบค.

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะทำการโอนให้ผู้ประกันตนตาม ม.33 ที่ได้รับสิทธิในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 เฉพาะ 10 จังหวัด จำนวนผู้ประกันตนกว่า 2.87 ล้านราย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

หากใครไม่ได้รับเงินในวันสุดท้ายสำหรับในพื้นที่ 10 จังหวัด สามารถสอบถามธนาคารเจ้าของบัญชีได้ ตามสายด่วนของแต่ละธนาคาร

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาได้ที่ https://www.sso.go.th หรือโทรศัพท์ สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ในขณะนี้ ยังไม่มีกำหนดการจ่ายเงิน อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยขณะนี้ ข้อมูลสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จะได้สิทธิเยียวยาได้ข้อสรุปแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สมัครประกันสังคมได้ เพื่อรับสิทธิเงินเยียวยา 50 บาท

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ประกันสังคมมาตรา 40 สมัครวันสุดท้าย 31 ก.ค. เช็คสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

เงินเยียวยามาตรา 33 โอน 10 จังหวัดแรก 4-6 ส.ค. ทุกแบงก์เปิดสายด่วนสอบถาม

เปิดเงื่อนไขผู้ประกันตนมาตรา 33 ตกงาน 3 กรณี ยื่นขอเงินชดเชย

10 ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ชูพหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำบริการสุขภาพ
ลาแอฟริกา สร้างความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ไทย-เวียดนาม
เตือนไทย-เวียดนาม เสี่ยงโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน ผ่านเส้นทางค้าหนังลาป้อนตลาดจีน
"Work Life Balance ไม่ได้มาฟรี ๆ" ธนา เธียรอัจฉริยะ มองชีวิต-การงาน
ประวัติศาสตร์ไทยในฉลองพระองค์
คีตศิลป์นครศรีฯ สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นแดนใต้
เวิร์กช้อปสื่อ เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"
ศิลปะแห่งความรัก
เรารบกันวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง : ช่อง one31 กับ 8 ปี ทีวีดิจิทัล
สังคมเปลี่ยน สื่อปรับ ช่อง 3 จะไปทางไหน