เปิด 10 จังหวัดติดโควิดสูงสุด พบทุกจังหวัด 127คลัสเตอร์กทม.เสี่ยง

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังพบการระบาดหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยคิดสัดส่วนเกินกว่าครึ่งของทั้งประเทศ ขณะที่การระบาดในพื้นที่ต่างจังหวัดมีจำนวนมากขึ้น พบว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 กระจายตัวไปทั่วไปประเทศทุกจังหวัด

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีพบมีการระบาดสูงสุด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยกรุงเทพมหานคร 2,741 ราย รองลงมา ปทุมธานี 1,108 ราย สมุทรปราการ 642 ราย สมุทรสาตร 563 ราย ชลบุรี 381 ราย นนทบุรี 334 ราย สงขลา 252 ราย ปัตตานี 215 ราย สระบุรี 178 รายและ ฉะเชิงเทรา 170 ราย

สำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร พบว่ามีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวัง รวม 127 คลัสเตอร์

10 ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ชูพหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำบริการสุขภาพ
ลาแอฟริกา สร้างความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ไทย-เวียดนาม
เตือนไทย-เวียดนาม เสี่ยงโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน ผ่านเส้นทางค้าหนังลาป้อนตลาดจีน
"Work Life Balance ไม่ได้มาฟรี ๆ" ธนา เธียรอัจฉริยะ มองชีวิต-การงาน
ประวัติศาสตร์ไทยในฉลองพระองค์
คีตศิลป์นครศรีฯ สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นแดนใต้
เวิร์กช้อปสื่อ เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"
ศิลปะแห่งความรัก
เรารบกันวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง : ช่อง one31 กับ 8 ปี ทีวีดิจิทัล
สังคมเปลี่ยน สื่อปรับ ช่อง 3 จะไปทางไหน