โควิดวันนี้

โควิดวันนี้ 4,764 ราย เสียชีวิต 52 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานว่า ผู้ติดเชื้อโควิด วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564รวม 4,786 ราย เสียชีวิต 53 ราย

จำแนกเป็น

ติดเชื้อใหม่ 4,659 ราย

ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 127 ราย

หายป่วยกลับบ้าน 2,415

รายผู้ป่วยสะสม 230,438 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

10 ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ชูพหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำบริการสุขภาพ
ลาแอฟริกา สร้างความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ไทย-เวียดนาม
เตือนไทย-เวียดนาม เสี่ยงโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน ผ่านเส้นทางค้าหนังลาป้อนตลาดจีน
"Work Life Balance ไม่ได้มาฟรี ๆ" ธนา เธียรอัจฉริยะ มองชีวิต-การงาน
ประวัติศาสตร์ไทยในฉลองพระองค์
คีตศิลป์นครศรีฯ สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นแดนใต้
เวิร์กช้อปสื่อ เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"
ศิลปะแห่งความรัก
เรารบกันวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง : ช่อง one31 กับ 8 ปี ทีวีดิจิทัล
สังคมเปลี่ยน สื่อปรับ ช่อง 3 จะไปทางไหน