โควิด19เชียงใหม่

โควิด19เชียงใหม่ หนักอีกวัน ติดเชื้อ 360 ราย คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ลาม

โควิด19เชียงใหม่ พุ่ง 360 ราย จากคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ ตรวจพบผู้ติดเชื้ออีก 172 ราย ระหว่างการกักตัวของพ่อค้าแม่ค้าในตลาด และการตรวจครั้งแรกในกลุ่มผู้สัมผัสนอกตลาดและผู้สัมผัสร่วมบ้าน ขณะนี้มีคลัสเตอร์ย่อยที่เชื่องโยง 10 คลัสเตอร์ สั่งทุกอำเภอสุ่มตรวจ ATK ในตลาดทุกแห่งป้องกันการระบาดเพิ่ม

สถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ (16 .. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 360 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างจังหวัด 7 ราย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 3 ราย นครปฐม 2 ราย ปทุมธานีและเชียงราย จังหวัดละ 1 ราย ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 353 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยเป็นการสัมผัสจากผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 23 ราย เป็นการระบาดในครอบครัวอีกหลายครอบครัวจำนวน 34 ราย  อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 35 ราย

ส่วนอื่นมาจากคลัสเตอร์ต่าง ซึ่งแยกเป็นคลัสเตอร์เดิม ที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค 56 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม อาทิ หอพักนักเรียนแบ๊ปติสท์ หมู่ 13 ตำบลยาเปียง อำเภออมก๋อย 11 ราย ,ชุมชนหลังวัดป่าเป้า ซอยอุ่นอารีย์ ตำบลศรีภูมิ 8 ราย ,หมู่ 8 ตำบลหางดง อำเภอฮอด 6 ราย ,งานวันเกิด หมู่ 6 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม 4 ราย ,โรงน้ำดื่มพีเอ็น โรงลูกชิ้นพรสวรรค์ และหอพักเจ๊พร หมู่ 9 ตำบลต้นเปา 4 ราย นอกนั้นพบแห่งละ 1-3 รายจากหลายคลัสเตอร์

นอกจากนี้ยังมีการรระบาดจากคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง อีก 205 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 172 ราย ,คลัสเตอร์หอพักป้าเหลียว หมู่ 8 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง 13 ราย ,คลัสเตอร์โลตัสคำเที่ยง 7 ราย ,คลัสเตอรื SCG Home Solution (ตั้งหง่วงเซ้ง) อำเภอแม่ริม 3 ราย ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ 3 ราย ,พนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ริมปิง 3 ราย และอีกหลายแห่งที่เริ่มพบผู้ติดเชื้อกระจายออกไป โดยเฉพาะตลาดรอบเมือง เช่น ตลาดแม่ริม ตลาดสันป่าตอง เริ่มพบผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวเนื่องจากตลาดเมืองใหม่แล้ว

โควิด19เชียงใหม่

สำหรับคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พบผู้ติดเชื้อ 153 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 897 ราย วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากกลุ่มพ่อค้าในตลาดและพนักงานเข็นรถรับส่งผักที่มาตรวจครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว ส่วนผู้ที่ตรวจครั้งแรกจะเริ่มเป็นผู้สัมผัสนอกตลาด และผู้สัมผัสร่วมบ้าน

ขณะนี้มีการกระจายการติดเชื้อไปหลายตลาดเกือบทุกอำเภอ พบมีการแพร่กระจายออกไปแล้ว 10 คลัสเตอร์ย่อยที่เชื่อมโยงกับตลาดเมืองใหม่ในแต่ละอำเภอ ได้แก่ คลัสเตอร์บ้านขุนช่างเคี่ยน ,คลัสเตอร์หมู่ 4 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม ,คลัสเตอร์ สภ.สันทราย ,คลัสเตอร์หมู่ 1 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง ,คลัสเตอร์ชุมชนหลังวัดป่าเป้า ซอยอุ่นอารีย์ ตำบลศรีภูมิ ,คลัสเตอร์หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอฝาง ,คลัสเตอร์ ตลาดเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง ,คลัสเตอร์หมู่ 8 ตำบลหางดง อำเภอฮอด ,คลัสเตอร์ตลาดสดแม่ริม และคลัสเตอร์ตลาดสดสันป่าตอง คณะกรรมการโรคติดต่อจึงมีความเห็นให้ทุกอำเภอสุ่มตรวจ ATK ในตลาดทุกแห่งก่อนที่จะมีการระบาดเพิ่มขึ้น

คลัสเตอร์ชุมชนหลังวัดป่าเป้า ซอยอุ่นอารีย์ ตำบลศรีภูมิ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย ผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด 26 ราย เป็นการติดต่อจากตลาดเมืองใหม่ เนื่องจากเป็นชุมชนแออัด และเป็นแรงงานต่างด้าวที่อาจสื่อสารกันยาก จึงขอฝากให้ทุกคนที่อยู่ในชุมชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ต้องเคร่งครัดในการกักตัวเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไปมากกว่านี้

คลัสเตอร์ หมู่ 8 ตำบลหางดง อำเภอฮอด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 31 ราย จากการสอบสวนมีความเชื่อมโยงกับตลาดเมืองใหม่ ตลาดไท และมีกิจกรรมรวมกลุ่มในหมู่บ้านที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายโรค เป็นการติดเชื้อจากการไม่เคร่งครัดในการกักตัว และความใกล้ชิดสนิทสนมกันของชาวบ้าน และไม่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยง ประเด็นนี้ต้องขอให้ทุกท่านระมัดระวังด้วย

ผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมด เป็นการติดเชื้อภายในจังหวัด 253 ราย และอีก 6 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ขณะนี้เตียงรองรับผู้ป่วยเกือบเต็วแล้ว โดยเหลือเตียงผู้ป่วยหนักเพียง 3 เตียง

โควิด19เชียงใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

ตลาดเมืองใหม่-เชียงใหม่ยังคุมไม่อยู่ ติดเชื้อเพิ่ม 130 ราย โยงอีก 1 คลัสเตอร์ย่อย

แรงกดดันเศรษฐกิจ ทั่วโลกยอมเสี่ยง เปิดประเทศมีเงื่อนไข

โควิด19รายจังหวัด เสาร์ที่ 14 ต.ค. ‘สิงห์บุรี-น่าน-นครพนม’รอด ภาคใต้ยังหนัก

10 ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ชูพหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำบริการสุขภาพ
ลาแอฟริกา สร้างความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ไทย-เวียดนาม
เตือนไทย-เวียดนาม เสี่ยงโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน ผ่านเส้นทางค้าหนังลาป้อนตลาดจีน
"Work Life Balance ไม่ได้มาฟรี ๆ" ธนา เธียรอัจฉริยะ มองชีวิต-การงาน
ประวัติศาสตร์ไทยในฉลองพระองค์
คีตศิลป์นครศรีฯ สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นแดนใต้
เวิร์กช้อปสื่อ เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"
ศิลปะแห่งความรัก
เรารบกันวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง : ช่อง one31 กับ 8 ปี ทีวีดิจิทัล
สังคมเปลี่ยน สื่อปรับ ช่อง 3 จะไปทางไหน